ผู้ปกครองกุมขมับ เครื่องแบบเยอะ ค่าชุดลูกเสือแพงหูฉี่

ถกสนั่น ค่าชุดลูกเสื…